Menu
Cart

Vì Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi — Phượt Mộc Châu

Phượng Hoàng Cổ Trấn Một Chuyến Đi Ly Kỳ.

Posted by Trần Việt Long at

Câu chuyện tự đi Phượng Hoàng cổ trấn của người hoàn toàn không biết tiếng Trung.Chuyến đi không thật hoàn hảo nhưng để lại những trải nghiệm mới lạ, và những người gặp trên chuyến đi.Chuyến đi này mình không đặt nặng phải đi đâu đi đâu lắm. Chỉ là muốn tự xách balo phượt lên và đi, vì vậy kế hoạch này, ngoài suy nghĩ làm sao để mua vé, bắt xe, bắt tàu ra, mình nói thật là không có kế hoạch gì cả, gặp gì chơi nấy.Không biết tiếng mà đi Trung Quốc chắc chắn sẽ khá...

Read more →