Menu
Cart

Chính Sách Bảo Hành

Quy định các trường hợp bảo hành tại cửa hàng Baloviet như sau:

  •  Bảo hành trọng đời cho những lỗi sau của sản phẩm: đường may tuột chỉ, bục chỉ, củ kéo khoá bị hư.
  •  Có phiếu bảo hành.
  • Không bảo hành trong các trường hợp sau gây ra như:  Hư hỏng do sử dụng bị mòn, rách, đứt, gãy, bể… hoặc do những thiệt hại ngẫu nhiên (balo, cặp, túi bị rạch đứt hoặc bị móc rách, cháy…) hoặc những thiệt hại do thiên tai, khủng bố, cháy nổ …